Stichting Verdronken Geschiedenis


Stichting
De Stichting Verdronken Geschiedenis is opgericht op 17-01-2007.
Inschrijving bij K.v.K. Groningen onder nr.: 02096978.
Bank: NL07ABNA0612147452
We werken aan een nieuwe website. Deze is helaas in verband met een nare schadeclaim voor beeldgebruik 'in verbouwing'. Onze excuses.


ANBI
Per 1 januari 2012 merkt de Belastingdienst de Stichting Verdronken Geschiedenis aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting Verdronken Geschiedenis is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 02096978. Het RSIN/Fiscaal nummer van de stichting is: 8175 03 833.


Doelstelling
Het doel van de stichting is:
 • Het bevorderen van multidisciplinair onderzoek betreffende de natuurlijke ontwikkelingsgeschiedenis (geomorfologie, ecologie), de menselijke bewoning en gebruik, en van de cultuurhistorie van het trilaterale Waddenzeegebied;
 • Het toegankelijk maken en presenteren van de verkregen onderzoeksresultaten voor zowel beleidsmakers, wetenschappers als een breed publiek, en hierdoor bijdragen aan de waardering en de bescherming van het Waddenzeegebied in al zijn facetten;

  Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken worden subsidies aangevraagd en wordt samengewerkt met diverse organisaties. De Stichting Verdronken Geschiedenis is ontstaan uit het in 2005-2006 uitgevoerde pilot project over de geschiedenis van de verdwenen eilanden Bosch (nabij Schiermonnikoog) Groninger Wad) en Buise (nabij Norderney).

  Beleidsplan


  Coördinatiegroep
  Axel Heinze - Lehrer Geographie
  Albert Buursma - Historicus
  Yvonne Nijlunsing - Houtbewerker
  Koos de Vries - Geoloog
  Joop Bosch - Archeoloog
  Hidde Feenstra - Historicus
  Hessel Dubblinga - Oud-vuurtoren-wachter
  Egge Knol - Archeoloog
  Wilma Duinkerken - Lid-LWAOW
  Jan de Boer - Archeoloog
  Albert P. Oost - geomorfoloog
  Peter Vos - geoloog
  Otto Knottnerus - Sociaal historicus
  Henny Groenendijk
  Gilles de Lange - Provinciaal archeoloog (Fr.)
  Michiel Rooke - Provinciaal archeoloog (Gr.)
  Frans Driesens - Beheerder website


  Stichtingsbestuur
  Voorzitter:

  Prof. Dr. Theo Spek
  (hoogleraar landschapsgeschiedenis, RU Groningen)
  Secretaris:


  Ineke Noordhoff
  (drs. Economie, Master landschapsgeschiedenis RUG - journalist Noorderbreedte en auteur bij Atlas/Contact)
  Penningmeester:

  Drs. Eddy de Jonge
  (directeur RHC Groninger Archieven)
  Lid:

  Yftinus van Popta M.A.
  (maritiem archeoloog; promovendus RU Groningen)
  Lid:
  Drs. J.A.J. Stam (oud-burgemeester De Marne)

  Comité van Aanbeveling
  Prof. Dr. G.T. (Goffe) Jensma

  Hoogleraar Friese taal- en letterkunde; director of studies MA Multilingualism en BA Minorities & Multilingualism
  Prof. Dr P.H. (Piet) Pellenbarg
  Emeritus (sinds 1-6-2012) Hoogleraar Economische Geografie
  Prof. Dr. H. Reinder Reinders
  Emeritus Hoogleraar Maritieme Archeologie

  Jaarverslag 2020 en 2021