Vogelbotten op het strand

Artikel

De Reuzenalk was een erg grote alk; het dier kon tot 75 cm lang en ongeveer 5 kg zwaar worden. Hij kon niet vliegen maar wel goed zwemmen om vissen te vangen. Deze soort kwam in een groot gebied van de noordelijke Atlantische Oceaan voor, maar werd door de mens in korte tijd uitgeroeid. In 1844 werd het laatste paartje gedood op een eilandje nabij IJsland.


Uit Nederland zijn tot nu toe slechts enkele vondsten van subfossiele botten bekend. Deze werden o.a. gevonden in ZW Nederland. Vondsten van de Waddeneilanden zijn nog niet bekend. Op de stranden zouden botjes van de Reuzenalk gevonden kunnen worden, vooral ook daar waar bij zandsuppleties zand van de Noordzeebodem naar de vooroever en het strand is/wordt gebracht.