Stichting

De Stichting Verdronken Geschiedenis is opgericht op 

17-01-2007.

Inschrijving bij K.v.K. Groningen onder nr.: 02096978.

Bank: NL07ABNA0612147452

ANBI

Per 1 januari 2012 merkt de Belastingdienst de Stichting Verdronken Geschiedenis aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

De Stichting Verdronken Geschiedenis is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 02096978. 

Het RSIN/Fiscaal nummer van de stichting is: 8175 03 833.

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Prof. Dr. Theo Spek (hoogleraar landschapsgeschiedenis, RU Groningen)

Secretaris: Ineke Noordhoff (drs. Economie, Master landschapsgeschiedenis RUG - journalist Noorderbreedte en auteur bij Atlas/Contact)

Penningmeester: Drs. Eddy de Jonge (directeur RHC Groninger Archieven)

Lid: Yftinus van Popta M.A. (maritiem archeoloog; promovendus RU Groningen)

Lid: Drs. J.A.J. Stam (oud-burgemeester De Marne)

 

Comité van Aanbeveling

Prof. Dr. G.T. (Goffe) Jensma Hoogleraar Friese taal- en letterkunde; director of studies MA Multilingualism en BA Minorities & Multilingualism


Prof. Dr P.H. (Piet) Pellenbarg Emeritus (sinds 1-6-2012) Hoogleraar Economische Geografie


Prof. Dr. H. Reinder Reinders Emeritus Hoogleraar Maritieme Archeologie

 

Deelnemers gezocht:

Een gedreven onderzoeker met gepassioneerde blik naar het verleden.
Jij bent nieuwsgierig naar oude voorwerpen en prikkelende verhalen.
En wij zoeken teamleden die met ons gaan duiken,spitten, graven en boren.
Je kunt je bij ons aansluiten als we weer gaan wroeten in het geheimzinnige verleden van ons mooie waddengebied.
 
Nieuwsgierig?
Meld je aan via het contactformulier en wij gaan je bellen !!