Organisatie

Aan het werk van de Stichting Verdronken Geschiedenis wordt deelgenomen door historici, geologen, archeologen, ecologen en andere deskundigen uit Nederland, Duitsland en Denemarken.

Een Stichtingsbestuur behartigt alle officiële en zakelijke contacten.

Een Coördinatiegroep initieert en begeleidt de diverse activiteiten.

Het Team

Yvonne Nijlunsing.
Specialisatie;
hout kenner.

Sinds 2005 betrokken bij Verdronken Geschiedenis.

In het dagelijks leven houtrestaurator.

Mijn passie is samen met de andere disciplines onderzoek doen naar het verleden van ons waddengebied. Waarbij ook vragen stellen mijn grootste inbreng is.

Henk Postma
Specialisatie;
waddenfotograaf, wadloopgids.

Betrokken bij St Verdronken Geschiedenis 

vanaf 2008.

Voorheen docent Media, nu fotograaf.

Mijn grote passie is de natuur fotografie in het waddengebied. Het mysterie rond het ontstaan van dit gebied roept bij mij veel vragen op. 

Het zoeken naar antwoorden hierop is voor mij een uitdaging.

Arjen Kok
Specialisatie;
geohydroloog, waddenfotograaf en – schrijver

Sinds 2022 ben ik meer en meer betrokken bij St Verdronken Geschiedenis.

Het Waddenlandschap met zijn natuur en bewoningsgeschiedenis boeien mij al van jongs af aan. Met het werk van de stichting komen we daar nog meer van te weten.

Egge Knol
Specialisatie;
Bioloog-archeoloog

Na mijn promotie over Noord-Nederland in de vroege middeleeuwen, van 1994-2023 conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst bij het Groninger Museum.

Publiceerde meermalen over zeekapen in het waddengebied en werk aan een publicatie over de kapen van Schiermonnikoog en Engelsmanplaat. Specialist vroegmiddeleeuws grafritueel en voorzitter van de Vereniging voor Terpenonderzoek.

Hidde Feenstra
Specialisatie;
freelance-historicus

Als freelance-historicus gespecialiseerd in de cultuurgeschiedenis van

Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Van jongs af aan thuis in het Waddengebied werd lang geleden mijn bijzondere belangstelling voor de historie daarvan gewekt, die bij nadere kennismaking vaak verborgen of zelfs verdronken bleek te zijn…

Axel Heinze
Specialisatie;
Geograf,

Ik ben een geograaf die gespecialiseerd is in cultuurlandschapsgeschiedenis, archeologie, geologie en musea.

Koos de Vries
Specialisatie;
Geologische en geomorfologische ontwikkelingen Noord Nederland ,
Ondiepe geofysica.

Ik werk bij Medusa Explorations in Groningen, een klein bureau dat geofysisch onderzoek doet naar de bodemopbouw en bodemsamenstelling in binnen- en buitenland.

Wadgids sinds 1988 en vanaf het begin betrokken bij de St Verdronken Geschiedenis.

Wilma Duinkerken
Specialisatie;
Sportduikinstructeur met als specialisatie o.a. onderwaterarcheologie

Sinds 2012 ben ik betrokken bij st. verdronken geschiedenis als afgevaardigde van de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water) Mijn passie is de onderwaterwereld toegankelijk maken voor iedereen en puzzelstukjes vinden waardoor weer een stukje geschiedenis zichtbaar is.

 

Jan de Boer
Specialisatie;
Onderwater archeologie, Late ijzertijd Noord Nederland

Sinds 2016 betrokken bij Verdronken Geschiedenis

Gepensioneerd, voormalig archeoloog/medewerker Waterschap Amstel, Gooiland en Vecht.

Na dertig jaar gewerkt te hebben als onderwater archeoloog in het Zwarte Zeegebied en later West Nederland is het nu mijn passie om betrokken te zijn bij de reconstructie van het verdwenen landschap in het Waddengebied.

Albert Buursma
Specialisatie;
zelfstandig historicus met speciale aandacht voor het Waddengebied.

Meer recentelijk was ik eindredacteur van Verhalen van de Eems-Dollardkust (2019) en onder meer auteur van Beteugeld Estuarium. Cultureel Erfgoed in het Lauwerszee- en het Lauwersmeergebied (2019).

Momenteel werk ik onder meer aan publicaties over de visserijgeschiedenis van Groningen en scheepsstrandingen in het Oostelijke Waddengebied.

Bas Kremer
Specialisatie;
Duikinstructeur met als specialisatie o.a. onderwaterarcheologie

Sinds 2020 ben ik betrokken bij St. Verdronken Geschiedenis als afgevaardigde van de Stichting Maritieme Archeologie en de LWAOW. Daarnaast ben ik schipper op een voormalige patrouilleboot, de W2, compleet ingericht voor onderzoek en duiken op de Noord en de Waddenzee, mijn grote passie.

 

Deelnemers gezocht:

Een gedreven onderzoeker met gepassioneerde blik naar het verleden.
Jij bent nieuwsgierig naar oude voorwerpen en prikkelende verhalen.
En wij zoeken teamleden die met ons gaan duiken,spitten, graven en boren.
Je kunt je bij ons aansluiten als we weer gaan wroeten in het geheimzinnige verleden van ons mooie waddengebied.
 
Nieuwsgierig?
Meld je aan via het contactformulier en wij gaan je bellen !!